singelpixel

 

 Region Åbolands Serviceregister
 Anmälning av ny eller ändrad service
Region Åboland - Redigeringsformulär för egen service
Banner
 Leverantörens namn
** På svenska:
** På finska:
På engelska:
På tyska:
Företagets officiella namn:
Företagets ev. bifirmanamn:
FO-nummer:

 Postadress
** Postadress (svenska)
** Postadress (finska)
* Postnummer

 Besöksadress
Lämna tomt ifall samma som postadress
** Besöksadress (svenska)
** Besöksadress (finska)
* Besöksort

 Lokalisering via nätet

WWW-adress
Placera på karta
Latitude: välj
Longitude: radera

 


© a Smart & Cool service