logo

Startsida

Smart & Cool services

Databasbaserade webbtjänster


Vad är det frågan om?

"Vanliga" webbsidor är inget annat än text, bild och eventuellt ljud och video.

Om du kan utföra något på en webbsida så är du sannolikt på en databasbaserad webbsida.
Exempel på databasbaserade webbtjänster:

 • e-post - du kan söka efter, läsa och skriva meddelanden. Dina meddelanden lagras i en databas.
   
 • nätbank - dina kontouppgifter finns lagrade i en databas. Du kan mata in transaktioner eller söka efter någon viss betalning i databasen
   
 • Google - Hela internet är indexerad och lagrad i en databas och du kan utföra sökningar i databasen och hitta en webbsida som behandlar det du söker.
   
 • webb-butik - Butiksägaren matar in sitt produktsortiment med förutbestämda uppgifter och ev bild i en databas, varefter du kan bläddra och utföra sökningar i butiken samt välja produkter och placera dem i en virtuell produktkorg.
    

Vad får det lov att vara?

Om du har behov av någon databasbaserad webbtjänst så kan vi skräddarsy en sådan enligt dina behov, önskemål och "ritningar".

Mera exempel på webbmoduler

Vi gör det enklare för Er   © Smart & Cool 2011-2014